TerapiINDIVIDUEL TERAPI

I individuel terapi etablerer vi et rum, hvor du får mulighed for at bringe det i spil, der giver mening for dig, samtidig med at vi sætter det ind i en psykologfaglig forståelsesramme. Vi arbejder i terapien ofte både med det kognitive (tankerne), det følelsesmæssige og det kropslige aspekt.

Der er stor forskel på, hvor det giver bedst mening “at begynde” i terapien, og du vil opleve, at rummet er meget “ frit”, forstået på den måde, at du må komme med lige det, der giver mening for dig. Min opgave bliver blandt andet at hjælpe med at skabe sammenhæng og danne bro mellem det, der ér sket, det, der sker lige nu, og det, der (måske) kommer til at ske i dit liv. Med alt, hvad dét indebærer.

PARTERAPI

Som par har I mulighed for at gå på opdagelse i hvilke dynamikker der kendetegner jeres relation, samt blive klogere på jeres styrker og jeres sårbarheder som par. I det parterapeutiske rum er det min opgave at sikre, at I begge får plads til at være den I er, samtidig med at I bliver mere bevidste om jeres ansvar overfor jer selv og hinanden i relationen. Der findes ikke nogen anden relation end par-relationen, hvor vi har større mulighed for at udvikle os som mennesker, men det kræver mod, vilje og tålmodighed at gribe og udnytte denne mulighed.

FAMILIERÅDGIVNING

Med en del års erfaring indenfor børne- og ungeområdet tilbyder jeg familierådgivning til forældre, samt samtaler med børn eller unge i de tilfælde, hvor jeg vurderer at det giver mening.

Forældre bærer hovedansvaret for deres barns trivsel. Ofte vil det være gavnligt at søge professionel hjælp, hvis du/I oplever at være havnet i en situation, hvor du/I er bekymrede for jeres barns udvikling. Som psykolog er det blandt andet min opgave at vurdere om råd og vejledning er tilstrækkeligt. I de tilfælde, hvor jeg vurderer, at der er behov for anden hjælp, hjælper jeg jer selvfølgelig også gerne videre.

Psykolog Mette Cathrine Rasmussen - Frisvadvej 1c - 6800 Varde - 2980 8999 - kontakt@mettecathrine.dk - CVR. 38462482Medlem af: